ماه: می 2020

کلاس‌های فعال

با تشکر از استادان گرامی و همکاران بزرگواری که قبول زحمت فرموده و مسئولیت این کلاس‌ها را خالصانه به عهده گرفته‌اند. اساتید بزرگواری که در کانون فعالیت می‌کنند: سرکار خانم منصوره سرخانی استاد حافظ‌خوانی سرکار خانم مریم ابونوری استاد همنوایی جناب آقای دکتر فاطمی شریعت پناهی استاد زبان انگلیسی سرکار