همنوایی

همنوایی

هدف از تشکیل جلسات همنوایی، تامین شادابی، آرامش، ضد افسردگی، کاهش استرس، تسکین درد، ایجاد انگیزه و تسکین هیجانات روحی می باشد. فعالیت های انجام شده : شروع از آغاز تابستان و هفته ای دو بار تمرین جشن عید غدیر اولین برنامه رسمی با سرود یا علی دومین برنامه رسمی