بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

بیشتر بخوانید

گروه سرود بازنشستگان خانه امید شهید شاهمرادی

بیشتر بخوانید

ضیافت افطاری بانوان بازنشسته

بیشتر بخوانید