رئیس صندوق بازنشستگان استان سمنان

بیشتر بخوانید

تور یک روزه به کیاسر و سد شهید رجایی

بیشتر بخوانید

رئیس صندوق بازنشستگان استان سمنان

بازنشستگان در کشور ما فرهیختگانی هستند که سی سال از بهترین زمان عمرشان را در خدمت جامعه سپری کرده اند و از نظر روحی و عقلی به کمال رسیده اند. به آب زلال پشت سدها می مانند. همانطور که ذخایر پشت سد از رودخانه های متعدد تغذیه می شوند و

بحث و نقد

کلاس بحث و نقد با سرپرستی سرکار خانم مشیری شروع و در ادامه سرکار خانم زیاری ادامه کلاس را بر عهده گرفتند. کتاب همه چیز با خدا ممکن است (مولف: م. حورایی) جهت از بین بردن بی تفاوتی و جایگزینی مسئولیت پذیری به جای مسئولیت گریزی، می بایست زمینه و

سفرها

گردشگری گروه با سرپرستی خانم ها لطفی و خاتمی و با همکاری آژانس ناسار گشت به لیدری آقای حافظی انجام می گردد. جنگل جوارم و دریای بابلسر پرور (روستای تم ) و آبشار فینسک جنگل ابر بهشت پنهان و استخر خمده فیروزکوه بسطام شاهرود و خرقان حسین آباد کالپوش شاهرود